Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Προσωρινά προβλήματα επικοινωνίας

Καλημέρα ,

Λόγω τεχνικών προβλημάτων πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα στην επικοινωνία .

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο mrvrinas@gmail.com