Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

#Broker_friendly_Virtual_Tour_Digitalimages.gr

Πολλές εταιρίες ή ιδιοκτήτες  πωλήσεων ή μισθώσεων ακινήτων 'η σκαφών δίνουν τα προϊόντα τους σε διαφορετικούς brokers . Υπάρχει ή ανάγκη ώστε να μην φαίνεται η ιστοσελίδα του ιδιοκτήτη ή της αρχικής εταιρίας που έχει το προϊόν. Το DigitalImages.gr μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Δημιουργούμε εικονικές περιηγήσεις 360 Virtual Tours κ τις φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας χωρίς επιπλέον κόστος ή ετήσια συνδρομή .Ο πελάτης ή ο broker  απλά στέλνει το link της περιήγησης όπου αυτός επιθυμεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία παρακάτω

Για το Digital Images.gr
Χρήστος Βρύνας
210-6019646
6947683737
mrv@digitalimages.gr
www.digitalimages.gr


Many companies or owners of sales or leases of real-estate or yacht  give their products to different brokers. There is a need or not to show the website of the owner or the original company that owns the “product”. DigitalImages.gr can meet this need. We create 360 ​​Virtual Tours and host them on our website without extra cost or annual subscription .The brokers just send the presentation link to anybody prefers without problem.
 
For any other information
 

For the Digitalimages.gr

Christos Vrinas
+302106019646
+306947683737
mrv@digitalimages.gr
www.digitalimages.gr

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

#Luxury_Yacht_Jasmin_360_Virtual_tour_with_GA

Απολαύστε παρακάτω την 360 εικονική περιήγηση virtual tour του πολυτελούς σκάφους Jasmin.
Περιέχει κ κάτοψη GA με το αντίστοιχο radar για κάθε σημείο της περιήγησης

Jasmin_360_Virtual_tour